THƯ VIỆN ẢNHẢnh huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Huấn luyện kiểm tra an toàn vận hành cầu trục
Huyến luyện sơ cấp cứu
Huấn luyện vận hành xe nâng

Ảnh quá trình kiểm định các loại phương tiện và thiết bị

Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp từ tính
Kiểm định bình áp lực
Kiểm định hệ thống lạnh
Kiểm định thang máy
Kiểm định van an toàn
Kiểm định xe nâng
Thử tải cẩu trục thủy điện