CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


 1. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN:

  • Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:
   • Bình áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh
   • Đường ống dẫn nước, dẫn khí đốt
   • Hệ thống điều chế, nạp khí
   • Chai chứa khí
   • Thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn
   • Cẩu tháp, vận thăng lồng, tời nâng người, hệ thống cốt pha trượt…
   • Cần cẩu bánh lốp, bánh xích, cẩu cảng…
  • Kiểm định hệ thống chống sét
  • Kiểm định an toàn hệ thống điện
  • Kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp, xây dựng và dân dụng
 2. KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG:

  • Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế
  • Hiệu chuẩn nhiệt kế
  • Kiểm định, hiệu chuẩn các loại cân, quả cân
  • Hiệu chuẩn các loại thước
 3. THỬ NGHIỆM:

  • Thử nghiệm tải trọng các thiết bị nâng chuyển, container, cáp, xích, giàn giáo xây dựng, sàn biểu diễn,…
  • Thử nghiệm áp suất các thiết bị chịu áp lực
  • Kiểm tra không phá hủy (siêu âm, chụp ảnh bức xạ, kiểm tra bột từ, bột thẩm thấu v.v.) các kết cấu kim loại và mối hàn
 4. CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY:

  • Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm : nồi hơi ; bình chịu áp lực ; chai chứa khí ; thiết bị nâng ; thang máy ; thang cuốn, băng tải chở người.
 5. HUẤN LUYỆN:

  • Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
  • Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân cơ khí, điện, hàn áp lực
  • Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn