Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động 

Theo Quyết định sô 430/QĐ-ATLĐ do Cục Trưởng Cục An Toàn Lao Động cấp ngày 03 tháng 11 năm 2014
 

hinh anh 1
Chinfon
Chinfon
Huấn luyện Xi măng Chinfon