Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức công ty

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam được tổ chức thành từng phòng ban chuyên trách : Phòng Hành Chính Nhân Sự; Phòng Kế Toán Tài Chính, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế Hoạch, Phòng Tư Vấn và Chăm Sóc Khách Hàng, Phòng Kinh Doanh

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật công ty

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn và Kiểm Định An Toàn Việt Nam có nhiệm vụ chính là dịch vụ kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên.

hinh anh 1
Chinfon
Chinfon
Huấn luyện Xi măng Chinfon